پتاسیم

عنصری با عدد اتمی 19، وزن اتمی 39.0983 ، دمای ذوب 63.65˚C ، دمای جوش 774˚C و چگالی 0.86 است. به فراوانی در طبیعت وجود دارد. در سنگهای سیلیکاتی برای نمونه اورتوکلاز، در گیاهان به صورت اگزالات و تارتارات و در خون و شیر و غیره یافت می شود. همچنین در نمکزارها، مثلا به صورت کارنالیت و در آب دریا فراوان است.

فلز پتاسیم را از کاهش KCl با Na در دمای بالا و فشار پایین، با روش الکترولیز تهیه می کنند. فلزی سفید نقره ای، نرم و مکعب مرکز وجوه پر است که به شدت با آب ترکیب می شود و به سهولت اکسایش پذیر است. به عنوان ک عامل کاهنده به کار می رود. آلیاژ Na/K را می توان برای انتقال گرما به کار برد. ترکب های پتاسیم به صورت گسترده ای به عنوان کود شیمیایی به کار می روند. پتاسیم هیدروکسید، در باتری سازی به عنوان الکترولیت، در شیشه سازی و سرامیک سازی به مصرف می رسد.

پتاسیم برمید

از اثر KOH یا K2CO3 بر HBr یا از اثر Br2 بر KOH به دست می آید. دمای ذوب 728˚C ، دمای جوش 1376˚C دارد. در عکاسی و به عنوان مسکن و آرامبخش به کار می رود.

پتاسیم کربنات

گردی نمپذیر که با دستکاری فرایند سلوه، از طریق استفاده از محلولهای الکلی بدست می آید. در محلول های قلیایی استاندارد به کار می رود.

شیمی پتاسیم

پتاسیم یک فلز قلیایی نمونه است که پیکربندی الکترونی 4s1 دارد. در ترکیبهای ساده اش، فقط حالت اکسایش 1+ را نشان می دهد. معمولا کمپلکسهای شش کئوردیناسیونی با آب، NH3 و لیگاندهای بزرگ حلقه نظیر اترهای دیهیمی تشکیل می دهد.

پتاسیم کلرات

در آب چندان انحلالپذیر نیست و از محلول های کلرات (V) ته نشین می شود. پتاسیم کلرات از اثر Cl2 بر Ca(OH)2 یا از الکترولیز محلول آبی NaCl به دست می آید. در اثر گرما به KCl و KClO4 تجزیه می شود اما در دماهای بالا فقط به KCl تجزیه می گردد.

پتاسیم کلرید

دمای ذوب 776˚C دارد. در دما 1500˚C تصعید می شود و چگالی آن 1.984 است. در طبیعت به صورت سیلوین و در سیلوینیت، کارنالیت، نمک سخت و در بسیاری از شورابها وجود دارد. با روش تبلور جز به جز جدا می شود. در آب و در الکل های سبکتر انحلال پذیر است. در تولید کود های شیمیایی و برای تهیه سایر نمک های پتاسیم به مصرف می رسد.


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس مینا تجهیز آریا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-میدان توحید - خیابان امیرلو - نبش کوچه خودرو - پلاک 42 - واحد 5

موبایل : 09362048289

تلفن : 021-66900058, 021-66901187

فکس : 021-66596634

وب سایت : https://www.minatajhiz.co.ir


جستجو درمحصولات


ارتباط با ما

موبایل : 09362048289

تلفن : 021-66900058, 021-66901187

فکس : 021-66596634

تلفکس : -

وب سایت : https://www.minatajhiz.co.ir